गुरुवार, 7 अगस्त 2014

Murshid mera marhami ~ Bhajans by P D JalotaMurshid mera marhami ~ Bhajans by P D Jalota

Lyrics - 

Murshid mera marhami 
jin maram bataya
dil andar didar hai 
khoja tin paya 

tasveer ek ajoob hai 
jaame hardam dana
 purj kinare baith ke 
ghera tin jana 

kya bakri kya gaye hai 
kya apno jaya 
sab ko lohu ek hai 
sahab bharmaya 

peer paigambar auliya

 sab marne aaya
na hak jeev na mariye  
poshan ko kaya 

yeh sarir  haiwan hai 

bas kari le bhai 
daad ilahi naanaka 
jis deve khudayi
Share: