Hey Chhathi Maiya, Chhath Puja Geet, Bhojpuri Chhath Songs LyricsHey Chhathi Maiya Song Lyrics

Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya

Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2

Sup lel thad bad dom dominiya, dekhab hey chhathi maiya

Wahi supi arag devay, dekhab hey chhathi maiya – 2

Ful lele thad bad maliya maliniya , dekhab hey chhathi maiya

Wahi fule harwa gothay, dekhab hey chhathi maiya – 2

Kela seb nariyal kin gayini bajariya, dekhab hey chhathi maiya

Wattahi lagal badi der, dekhab hey chhathi maiya - 2

Bhul chuk humari maiya, rakhab na dhiyaniya, dekhab hey chhathi maiya

Humaro aragiya dehab maan , dekhab hey chhathi maiya -2

Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya

Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2

Hey Chhathi Maiya song lyrics is shared at Songs Lyrics Ever.

Share: