તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
Tara Vina Shyam Mane Lyrics, Gujarati Garba, Navratri Songs Lyrics




"Tara Vina Shyam Mane Lyrics"

Shyam.....Shyam.....Shyam....Shyam..
શ્યામ….. શ્યામ…. શ્યામ…. શ્યામ…

Tara vina shyam mane ekaldu lage,
Ras ramva ne vahelo avaje (2)
Tara vina shyam mane ekaldu lage,
Ras ramva ne vahelo avaje (2)
Tara vina shyam....ekaldu lage (2)


તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)
તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)
તારા વિના શ્યામ…. (2)


Sharad poonam ni ratdi, ohoo..
Chandni khili che bhali bhat ni (3)
Tu na ave to shyam,
Ras jame na shyam,
Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,
Tara vina shyam..(2)


શરદપૂનમની રાતડી,
ચાંદની ખીલી છે ભલીભાતની (2)
તું ન આવે તો શ્યામ,
રાસ જામે ન શ્યામ,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ
તારા વિના શ્યામ…. (2)


Tara vina shyam mane ekaldu lage,
Ras ramva ne vahelo avaje (2)


તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)


Garbe ghumti gopio,
Suni che gokul ni sherio (2)
Suni suni serio ma,
Gokul ni galio ma,
Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,
Tara vina shyam..(2)


ગરબે ધુમતી ગોપીઓ,
સુની છે ગોકુળની શેરીઓ (2)
સુની સુની શેરીઓમાં,
ગોકુળની ગલીઓમાં,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ…. (2)


Tara vina shyam mane ekaldu lage,
Ras ramva ne vahelo avaje (2)


તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)


Aang aang rang che anang no,
Rang kem jay tara sang no (2)
Tu na ave to shyam,
Ras jame na shyam,
Ras ramva ne vahelo aav..aav..aav..shyam,
Tara vina shyam..(2)


અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો,
રંગ કેમ જાય તારા સંગનો (2)
તું ન આવે તો શ્યામ,
રાસ જામે ન શ્યામ,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ… શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ…. (2)


Tara vina shyam mane ekaldu lage,
Ras ramva ne vahelo avaje (2)


તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,
રાસ રમવાને વહેલો આવજે (2)


Shyam.....Shyam.....Shyam....Shyam..

શ્યામ….. શ્યામ…. શ્યામ…. શ્યામ…

Gujarati Songs Lyrics - Gujarati Songs Lyrics in English Language - Gujarati Songs Lyrics in Gujarati Language - Gujarati Songs with English Translation - Melodious Gujarati Raas Garba Collection - Gujarati Geeto - Gujarati Geet Lyrics - Gujarati Navratri Songs Lyrics Online - lyrics of Gujarati Garba Songs - Gujarati Garba Songs Lyrics - Garba Lyrics – Ras Garba Lyrics - New Ras Garba Lyrics - Dandiya Songs Lyrics - Tara Vina Shyam Mane Lyrics shared at Songs Lyrics Ever.

"Gujarati Garba" "Navratri Songs" "Navratri Garba" "Gujarati Garba Lyrics" "Garba Lyrics" "Gujarati Garba Songs Lyrics" 

Amba Abhay Pad Dayani Re Lyrics અંબા અભય પદ દાયિની
તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે,Tara Vina Shyam Ma
Nagar Nandji Na Lal Lyrics, Gujarati Garba, Navrat
Unchi Talavadi Ni Kor Lyrics, Gujarati Garba
Ma Pava Te Gadhthi Utarya Mahakali Re Lyrics
Maniyaro Te Halu Halu Lyrics, Gujarati Garba
Hu Tau Gayi Ti Mele Lyrics, Gujarati Garba,
Madi Taru Kanku Kharya Lyrics, Gujarati Garba,
He Mari Mahisagar Lyrics હે મારી મહિસાગરને આરે ઢોલ
Jay Adhya Shakti Navratri Aarti Lyrics, Gujarat

Share: