Govind damodar madhavetiThe very best of Pt Jasraj Vol 1

Vandana 

Lyrics -

ध्यान मूलं गुरु मूर्ति ।  पूजा मूलं गुरु पदम् 
मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा ॐ गुरु देव , जय गुरु देव ।।
dhyan moolam gururmurtim poojamoolam gururpadam
mantramoolam guruvakyam moh mulam gururkripa 

Govind damodar madhaveti

Lyrics -

Kararvinde na padarvindam
mukhar vinde vinve shayantam
vatasya patrasya pute shayanam
balam mukundam mansa smarami

shree krishna Govind hare murari
hey nath Narayana Vasudeva
jihve pibasva murutame tadev
Govind Damodar madhaveti
Govind Damodar madhaveti

Vikretu kamakil gop kanya
murari padarpit chitta vritthi
dadhyaadikam moh vashad vochad
Govind damodar madhaveti

Gruhe gruhe Gop vadhu kadamba
sarve militwa sam vapya yogam
punyani namani pathanti nityam
Govind Damodar Madhaveti

Sukham Shayanam nilaye nijepi
namani vishnuh pravadanti martyaha
te nicshitam tanmayatam vrajanti 
Govind Damodar madhaveti  

Jihave sadaivan bhajsundarani
namani Krishnasya manoharani
samasta bhaktarti veenashani
Govind Damodar madhaveti

sukhavasami idmev saram
sukhavasane idmev gneyam
deha vasane idmev japyam
Govind Damodar Madhhaveti

Shree Krishna Radhavar var gokulam
Gopal Govardhan nath vishnuh
Jihve Pibasva mrutame tadev
Govind damodar madhaveti

Tvameva yache mam dehi jihave
samagte dand dhare krutante
vaktvya mevam madhuram subhakta
Govind damodar madhavetiJihve rasagne madhur priya twam
satyam hitam tvam parmam vadami
aavarana yetha madhuraksharani
Govind Damodar Madhaveti 


Adi dev namostutam 

Lyrics -

Adi dev namostubhyam praseed mam bhaskar
divakarh nomostute prabhakar namostute 
saptashva ratham arudhanam prachandam kashyapaatmajam 
shwetapadmadharam devam twam suryam pranamamyaham
lohitam rathamarudham sarvalokpitamaham 
mahapaapharam devam twam suryam pranamayaham 
Mero allah meherban 

Lyrics-

Mero allah meherbaan
koi bigad sakat nahi tero
man lije tu than
auliya peer paigambar dhyaaven
ali nabi ko rutbo paven
asan husain pyare jinke
mujhko dijo ye maan

area movies movie internet movies close to me the newest movies movie titles movies o

Share: