सोमवार, 30 अप्रैल 2012

Jai Durge Durgati Pariharini - Bhaktimala Shakti Vol 1Bhaktimala Shakti  Vol 1


Jai Durge Durgati Pariharini 


Jai Durge durgati pariharini
Shumbh vidarini maat bhawani
Aadi shakti parbrahma swaroopini
Jagadjanani cahuveda bhakhani
Brahma Shiv Hari archana kinho
Dhyan dharat sur nar muni gyani
Astabhuja Kar khadda viraje
shingh sawaar sakal vardani
Bhrahmanand sharan mein aayo
Bhav bhaya nash karo maharani


Maharaj Bhawani 

Maharaj Bhawani Brahmabhuvan ki rani 

Lyrics -

Maharaj bhawani brahma bhuvan ki rani
aage shankar taandava karat hai
bhaav karat shool paani
sur nar gandharva ki bheed bhayi hai
aage khada dand  paani
surdas prabhu pal pal nirkhat
bhaktvatsal jagdaani

Sharda Vidya dani 


Sharda vidyadani dayani
jagadjanani dukhharni gyan ki maat saraswati
kije kripa drishti sewak par apne narayani seta kamalasini  
seta seta hathini seta ashwini har parvati

Jai Jagdeeshwari Maata 


Lyrics- 

Jai Jagadeeshwari mata Saraswati, sharnagat pratipaalanhari.
Chand bimb sam vadan viraje, sheesh mukut mala gale dhari.
Veena vaam ang mein jhoole, saamgeet dwani madhur piyari.
Shwet basan kamalaasan sundar, sang ati hi subh hans sawari. 
Brahmanand main das tumharo, ki darshan parbrahma dulari.

Ya devi sarvabhuteshu 


Om namo namah!

Ya Devi Sarvabhuteshu vishnumayeapi savyita 
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu chetanayabhidhiyate
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu buddhi rupipena sansthita  
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu nidrarupena sansthita 
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu  kshudharupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu chhayarupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
 Ya Devi Sarvabhuteshu shaktirupena sansthita  
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu  trishnarupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu shantirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu jatirupena santhita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu  lajjarupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu  shantirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu shraddharupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu kantirupena sansthita 
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu Laxmirupena sansthita 
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu vrittirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu smritirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu dayarupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu tushtirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu matrirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
Ya Devi Sarvabhuteshu bhrantirupena sansthita
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah
indriyanam adhishthatri bhutanam cha akhileshu ya
bhuteshu satatam tasyayi vyapti devyayai namo namah
chitti rupena ya kritsnamate dravyapya sthita jagat     
namastasyayi namastasyayi namastasyayi namo namah

Aarti kije shail suta ki 

Aarti kijiye shail suta ki

Lyrics - 

 (One of the most b'ful aarti songs.Must Listen)

Aarti kije Shail Suta ki
Jagadamba ki

Jagadamba ki aarti kije 

Sneh Sudha Sukh Sundar Lije,jinke naam let Drig Bhije
Aisi wah Maataa Vasudhaa ki
Aarti Kije Shail Suta Ki Jagdambaji ki,
Paap vinaashinii kali mal haarini, dayaamayii bhavsaagar taarini
Shastra dhaarinii shail vihaarini, budhiraashi Ganpati maata ki
Aarti kije Shail Suta ki Jagdambaji ki,
Sinhavaahini maatu Bhavaani, gaurav gaan karen jag praani
Shiv ke hhridyaasan ki raani, kare aarti mil jul taa ki
Aarti kije Shail Suta ki Jagdambaji ki,
In Hindi -
आरती कीजे शैल सुता की जग्दाम्बजी की,
आरती कीजे…
स्नेह सुधा सुख सुन्दर लीजै,जिनके नाम लेट दृग भीजै l
ऐसी वह माता वसुधा की ll
आरती कीजे शैल सुता की जग्दाम्बजी की,
आरती कीजे…
पाप विनाशिनी कलि मॉल हारिणी, दयामयी भवसागर तारिणी
शस्त्र धारिणी शैल विहारिणी, बुधिराशी गणपति माता की ll
आरती कीजे शैल सुता की जग्दाम्बजी की,
आरती कीजे….
सिंहवाहिनी मातु भवानी, गौरव गान करें जग प्राणी
शिव के हृदयासन की रानी, करें आरती मिल- जुल ताकि ll
आरती कीजे शैल सुता की जग्दाम्बजी की,
आरती कीजे….

Parvati devi 

Parvati devi Mahamayavini

Lyrics - 

Paarvati Devi Mahavayavini
Madhubhashini sukhdayini Har ki priya manmohini
Dukhbhanjani Giri ki suta Narayani  
Kali asur nirdalini tum shakti ho jagtaarini

Share: