Beautiful Devi BhajansBeautiful  Devi Bhajans


Bhawani Dayani by Rajan Sajan Mishra


Lyrics -

Bhawani dayani maha vakavani
sur nar muni janam ani sakal budh gyani
jaga janani jag dani mahisasur mardini
jwalamukhi chandi amar paadani 


Durge Bhawani By Basavi Mukherjee


Lyrics - 

Durge bhawani daya karo mata 
hanth kadda trishul sohe gale sohe mund maal 

Mata Mahakali By Basavi Mukherjee


Lyrics -

Maata Mahakaali tu daya daani 
sukhdani vardani 

Var de veenavadini

Lyrics -

Var de var de var de 
veena vadini var de
nirmal man kar de 
prem atul kar de
sab mein sammati ho 
aisa humko var de
satyamayi tu hai
gyanmayi tu hai 
premmayi bhi tu hai 
hum bacchon ko var de
Saraswati bhi tu hai 
mahalaksmi tu hai 
mahakali bhi tu hai 
hum bhakton ko var de

Jai sharda bhawani 


Lyrics -

Jaya sharda bhawani bharti 
vidya dani maha vakya vani devi dhyaven   
sur nar muni mani 
devi ko tribhuban jani jo 
jaki man iccha soyi udaape 
mangal budh dani gyan ko nidani 
veena pustak dharni pratham devi dhyaven 
tansen teri astuti gaayo 
sapt sur teen gyan raag rang 
lai aksar aave

Jai Saraswati var de maharani 
Lyrics -Jai saraswati var de maharani 
hum deen hai maa tu dayadanitaar de tu hi deen dukhon ke 
dukh sankat mein nirbhaya karni
tav charnon mein hum kar jore 
karate prarthana bhav bhaya harni 
vidya daan de maa gyan nidani 
jai saraswati ...

shanti sukh maya vatavaran kar 
bhagwati vidya jyoti jaga de 
veena vadini saar varsha se 
gyan sarita jag mein baha de 
vinati karat hain hum agyani 
jai sarasawti ...sahitya sangeet kala ki 
hey maa devi tu hai vibhuti 
sharan tihare vignavinashini 
maane gyan prakash ki jyoti 
dayadrishti de jagat kalyani 
jai saraswati ...


Sharda vidyadani 


Sharda vidyadani dayani
jagadjanani dukhharni gyan ki maat saraswati
kije kripa drishti sewak par apne narayani seta kamalasini  
seta seta hathini seta ashwini har parvati 
Jai Jagadeeshwari


Jai Jagadeeshwari mata Saraswati, sharnagat pratipaalanhari.
Chand bimb sam vadan viraje, sheesh mukut mala gale dhari.
Veena vaam ang mein jhoole, saamgeet dwani madhur piyari.
Shwet basan kamalaasan sundar, sang ati hi subh hans sawari. 
Brahmanand main das tumharo, ki darshan parbrahma dulari. 

Sharde Jai Hans Vahini


Lyrics -

sharde jai hans vahini jayati veena vadini 
jai saraswati gyan dayini kamal haas vikasini 

riddhi siddhi vivek dayini tum trishul vinashini   
devi mand suhaas vardhini hridaya hans virajini 

madhur kavya kala diksha pranav naad vikasini 
bhagwati sangeet var de bhuwan manas vasini


Asur harni dusht dalni

Lyrics -

Asur harni dusht dalni singh vahini durge maa
sukh pradayini bhaya nivarini jai bhawani durge maa

chanda mund vinashkarini rund mund sada dhare 
mahisi mardini kar kapalini sadhako ke dukh hare 
maat ganapati shiv ardhangini maha rani durge maa

nirbhaykarni asur harni dukh dalidra nivarini 
bhukti mukhti dayini maa roop nek darini 
maha kaali jagat janani dayadani durge maa

jagat ka palan karo maa bhakt jan bhav bhaya haro 
bhakton ke sankat nivaro riddhi siddhi sada dharo
madhur madhuri madhur kalash ki amrit daani durge maa 


Durga Kavach

Listen to Durga kavachLyrics -

Om namas chandikaya 

Maarkandeya uvacha - 
yadweyam param loke
sarwa raksha karan maya
yanma pashachatirakhyatam 
tanme bruhi pitamahah 

Brahmo uvacch - 


asti guhyatamam vipra

sarva bhutopakarkam 
divyastu tav chanpunyam 
tasya vishwa mahamuni 

Prathamam shailaputri cha dwitityam brahmacharini

 tritiyam chandra ghanteti  kushmandeti  chathurthitam
 panchamam  stanmateti shashtham katyayiniti cha 
saptamam kalratritimahagauriti cha ashtamam 
navamam siddhidatri cha navdurgah prakirtita

uttaan yetanninamani brahmena mahatmana 
agnita dahyamanastu shatru madhye gato rane 
vishme durgme chaiva bhayartah sharanam gatah 
na tesha jayate  kinchid shubham ranasankate 
napadam tasya pashyami shok dukha bhayam na hi 
yaistu bhaktya smrita nunam tesham vriddhi pajayate 
ye twam smaranti d deveshi rakhshase tanna shanshayah 
pret sanstha tu chamunda varahi mahisasana
endri gajsamanarudha vaishnavi garudasana
Maheshwari vrisharudha kaumari shikhivahana
laxmi padmasana devi padmahasta hari priya

shweta roopdhara devi ishwari vrishvahana 

brahmi hans samarudha sarvabharan bhushita 
etyeta matarah sarvah sarvayogsamanvitah
nanbharanshobhadya nanratnopshobhitah
dyashante rathmarudha devyah krodh samakalah
sankham chakram gadam shaktim halam cha musalayudham 
khetakam tomaram chaiva parashum pashmeva cha 
kantayudhah trishulam  cha sharangamayudham
daityanam dehnashaya bhaktanam bhaya cha 
dharyantyayudhanityam devanam cha hitaya vas 

Namastestu mahraudre mahaghorparakrame

mahawale mahotsahe mahabhayavinashini
trahimam devi dushprekshe  shatrunam bhayavadhina
prachyam rakshatu mamendri agneyyamagni devata
dakshineavatu varahi nairityam khadagdharini
pratichyam varuni rakshed vagvyam mrigvahini 
udiccham patu kaumari aishanyam shooldharini
urdhwam brahmani me rakshedastad vaishnavi tatha
evam das dishe rakshechamunda shavvahana
jaya me chagratah patu vijaya patu prishthatah

Ajitam vaamparshwe tu dakshine chaparajita 

shikhamudyotini raksheduma murdhinam vyavasthita 
maladhari lalate cha bhuvo rakshed yashasvini 
trinetra cha bhuvormadhye shrotrayordavaarvasini
kapolo kalika rakshet karnamoole cha shankari
nasikayam sugandha cha uttarosthe cha charchika 
adhare chamritkala jihvayam cha saraswati 
dantan rakshatu kaumarikanthadeshe tu chandika 
ghantikam chitraghanta cha mahamaya cha taluke

kamakshi chibukam raksed vacham me sarvamangala 

grivayam bhadrakali cha prishthavanshe dhanurdhari
neelgriva bahih kanthe nalikam nalkubari 
skandhayao khadagini raksed bahu me vajradharini
hastayordandini raksed ambika changulishu cha 
nakhamchhuleshwari rakshetkrisho rakshet kaleshwari
stano rakshenmahadevi manah shokvinashini 
hridaye lalita devi udare shooldharini 
nabho cha kamini raksed guhyam guhyeshwari tatha
putana kamika medhum gude mahishvahini

Katyam bhagwati rakshejjanuni vidhyavasini

janghe mahabala rakshetsarvakaampradayini 
gulfayornarsinghi cha paad pristhe tu taijasi
padangulishu shree rakshetpadadhastalvasini
nakhan dramshtrakarali cha keshahshachaivordharvakkeshini
romkupeshu kauberitwacham vagishwari tatha
raktamjjavasamaansanyasthimedansparvati 
antranikaalratrischa pittam cha mukteshwari 
padmawati padmakoshe kafe chudamadistatha
jwalamukhi nakhjwalambhedya sarvasandhishu

shukram brahmani me rakshechhayam chhateshwari tatha 

ahankari mao buddhim rakshenme dharmadharini
pranapanau tatha vyanmudanam cha samanakam 
vajrahasta cha me rakshet pranam kalyanshobhana 
rase roope cha gandhe cha shabde sparshe cha yogini 
satatavam rajastamshchaiva rakshennarayani sada 
aayu rakshati varahi dharmam rakshati vaishnavi 
yasham kirtim cha lakshmi cha dhanam vidya cha chakrini 
gotramindrani me rakshetpashunme raksha chandike 
putranrakshenmahalaxmi bharyam rakshatu bhairavi

panthanam supatha rakshenmargam kshemkari tatha 
raajdwre mahalaxmirvijaya sarvatah sthita 
rakshaheenam tu yatasthanam varjitam kavachen tu
tatsarvam raksha me devi jayanti paapnashini 
padmekam na gachhetu yadichhechhubhamatmanah 
kavachenavritonityam yatra yatraiva gachhati 
tatra tatrarthlaabhascha vijayah sarvakamikah
yam yam chintayate kaamam tam tam prapnoti nishchitam
parmeshwaryamatulam papsayate bhutale puman 
nirbhayo jaayate martyah sangrameshwaparajitah
trilokye tu bhavetpujyah kavachenavritah puman

Durga kavach mangalacharan 

Listen to Durga kavach mangalacharan


Lyrics -

Om..


Shinghastha shashishekhara marata ta prakhyeshchaturbhirbhujaih

shankham chakra dhanuhscharascha dadhati netraistridhih shobhita 
 tam uttangad haarkankana ranah kanchi dhrannupura
durga durgatiharini bhawatu no rattnolasad kundalaam 

bhrittashool halanishankhamusale chakram dhanuhshayakam 

hastamchai dadhati dhanantvilasad chhitansitulayaprabham 
gauri deh samudbhavamvijagatah  madarambhutanmaham
purvamattrasaraswati mannbhaje shumbhadidaityadini

kalharuttapalnagate sarsaro jakhyavali malati

mallikairavaketakadi kusumairattausmaradidih
pushpairmalya bharenya vaiksurvina nanyarasashrotasa 
tamram bhojnivasinim bhagwatim shree chandikam pujayet

vidyutam samatprabhamrigpati  skandhsthitam bhishanam

kanyadighikarvalketvilasad hastabhirasevitham 
hastraischakragadasiketvishihah chapam gunam tarjanim 
vibhranam manlatvikam shashidharam durgam trinetram bhaje 

Jai Bhagwati devi (must listen )

Listen to Jai bhagwati devi
Lyrics -


Jai Bhagawati Devi Namo Var De
 Jai Paap Vinashini Bahu Phal DeJai Shumbha Nishumbha Kapal Dhare 
Pranamami Tu Devi Nararti Hare

Jai Chandra Diwakar Netra Dhare

 Jai Paavak Bhushit Vaktra Vare Jai Bhairav Deh Nileen Pare

 Jai Andhak Daitya Vishosh Kare 

Jai Mahisha Vimardini Shool Kare

 Jai Loka Samastak Paap Hare Jai Devi Pitamah Vishnu Nute 

Jai Bhaskar Shakra Shirovante 

Jai Shanmukh Sayudh Ishanute 

Jai Sagar Gamini Shambhu Nute Jai Dukh Daridra Vinash Kare

 Jai Putra Kalatra Vivriddhi Kare 

Jai Devi Samasta Shareer Dhare

 Jai Nak Vidarshani Dukh Hare Jai Vyadhi Vinashini Moksh Kare


 Jai Vanchhit Dayini Siddhi Vare

Mata Kalika


Lyrics -

jai maata Kalika

Jagdambe Jagdambe

Listen to jagdambe jagdambe

Lyrics-

jagdamb jagdamb 

sur nar muni sumirant 
sanmukh stuti karant
sahsra sir saalvant 
sirgang harshant 
naachat shree haramb
vaadant naarad veena vicharant
vishnu so venu aur brahma mridang
sab mil nirkhant koti chandra surya bimb

Daras det kyun nahi maa

Listen to daras det kyun nahi maa

Lyrics - 

maa mohe daras det kyun nahi 

man mandir mein tuhi virajat 
parakh let kyun nahi 

vipada hai mope ati bhari 

harat let kyon nahi
kahani thi so kah di mata 
samajh let kyon nahi 

Ya devi sarvabhuteshu

Listen to ya devi sarvabhuteshu

Lyrics -

Ya devi sarvabhuteshu shakti rupena sansthita 

namastasyaiya  namastasyaiya namastasyaiya namo namah 

Meri ek Antarabhilash


Lyrics -

Meri ek antar abhilash
puro maiya begi aao daras dikhao
maiya meri kyu nahi aavat
bichhuda balak ro ro pukarat
mujhe auran se nahi aas
puro maiya begi aao ...

Niranjani Narayani


Lyrics- 

Puneet pad pankaja, jai puneet pad pankaja 
 shree kameshwar ankaja
manu koti paraayani Niranjini Narayani
Niranjini Narayini
sreeni paanch sar chapini asur vidhhapini
sur raaj santhapini
shree kalika kapardini maa mahisasur mardini
karunamaya katyayini
 Sarvamukh ranjani garvadanu ganjani
 maa bhakt bhayabhanjan

Ambe charan kamal hain tere

Listen to Ambe charan kamal hain tere

Lyrics -

Ambe charan kamal hain tere
hum banware hain janam janam ke
nis din lete phere

Tu dharti jag palankarti
ambar ka adhaar hai tu hi
sab sukh jhute sab dukh jhute
is jeevan ka saar hai tu hi
tu satyam tu shivam sundaram
hum sab chapalit chere

Os mein ansu phool mein shraddha
antar mein lekar ujiyare
tere mandir mein natmastak
nabh ke suraj chand sitare
humne teri muskaano mein
dekhe madhur sawere

De maa nij charnon ka


Listen to de maa nij charnon ka

Lyrics -

De maa nij charnon ka pyar
purna prem de amar sneha de
divya shanti ka anant dher de
puja karoon sada main teri
de sumiran ka aadhar

tujhko chahun tujhko manu
tujhpar hi nij jeevan vaarun
dhyan rahe tera hi nis din
de bhakti ka uphaar

hridaya abhipsa se jagrit ho
Abhaya asta mere sir par ho
divya prem se ot prot ho
jeevan ka paravar

Karam sakal tav vilas


Listen to karma sakal tav vilas

Lyrics -

Karma sakal tav vilas
Lok aham keval haas

Hasti keech beech daryo
pangu paar giri sahaas
brahma pada pe koi baithayo
patitata ko hathgulas

yantra baddha kini mohe
chalit karyo nav prakash
tu dharani dehe mati
maila woh jo dishu ujaas

rath saman mohi banaye
chala woh haath tumhre raas
karo karma apni aur
bhulo sakal jag ki pyaas
Mera jeevan teri sharan

Lyrics -

mera jeevan teri sharan
saare raag virag hue ab
moh saare tyag huen ab
ek yahi mera bandhan

avirat raha bhatakta ab tak
bhatkun aur abhi main kab tak
paalun keval tujhko hi maa
ek yehi meri hai lagan

tere charnon pe ho arpan
mere jeevan ke gun avagun
saari vyathayen door karo maa
ho kusumit mera vandan

Mere man ke andhtamas mein


Lyrics -

mere man ke andh tamas mein
jyotirmayi utaro
mere man ke andh tamas mein
gyan mayi utro

kahan yahan devo ka nandan
malayachal ka abhinava chandan
mere ur ke ujare van mein
karunamayi vicharo

nahi kahin kuch mujhme sundar
kaajal sa kala yeh antar
pranon ke gehre gahwar mein
mamtamayi utro

Anand mayi chaitanya mayi


Lyrics -

anandmayi chaitanyamayi satya mayi varde

Sarveshwari jagdishwari


Lyrics -

Sarveshwari jagadishwari
hey matri roop maheshwari
mamtamayi karunamayi
jagjeevani sanjeevani
samastha jeevaneshwari
kripalini jagtarini
pratipal bhuvan hridayeshwari


Jai durge durgati pariharini


Jai Durge durgati pariharini
Shumbh vidarini maat bhawani
Aadi shakti parbrahma swaroopini
Jagadjanani cahuveda bhakhani
Brahma Shiv Hari archana kinho
Dhyan dharat sur nar muni gyani
Astabhuja Kar khadda viraje
shingh sawaar sakal vardani
Bhrahmanand sharan mein aayo
Bhav bhaya nash karo maharani

Maharaj bhawani


Lyrics -

Maharaj bhawani brahma bhuvan ki rani
aage shankar taandava karat hai
bhaav karat shool paani
sur nar gandharva ki bheed bhayi hai
aage khada dand  paani
surdas prabhu pal pal nirkhat
bhaktvatsal jagdaani

Sharda vidyadani


Sharda vidyadani dayani
jagadjanani dukhharni gyan ki maat saraswati
kije kripa drishti sewak par apne narayani seta kamalasini  
seta seta hathini seta ashwini har parvati

Jai Jagadeeshwari


Jai Jagadeeshwari mata Saraswati, sharnagat pratipaalanhari.
Chand bimb sam vadan viraje, sheesh mukut mala gale dhari.
Veena vaam ang mein jhoole, saamgeet dwani madhur piyari.
Shwet basan kamalaasan sundar, sang ati hi subh hans sawari. 
Brahmanand main das tumharo, ki darshan parbrahma dulari.

Jaya Jaya Ambe


Raag Durga 1 by Pt Bhimsen Joshi


Raag Durga 2 by Pt Rajan Sajan Mishra


Kali Durge Namo Namo


MahaLaxmi Dhyanam
Share: